الهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي، الامام التقي النقي و حجتک علي من فوق الارض و من تحت الثري، الصديق الشهيد، صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صليت علي احد من اوليائک.
اطلاعیه استاد امیدی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط غلامی   
شنبه, 22 دی 1397 ساعت 09:02

قابل توجه آندسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی یک و ورزش با استاد امیدی دارند و آزمون عملی نداده اند ؛ آخرین فرصت برای آزمون روز جمعه 97/10/28 میباشد لذا با لباس ورزشی و کفش مناسب کفپوش سالن از ساعت هشت و نیم تا ساعت دوازده در سالن تربیت بدنی هرمز حضور بهم رسانید .. عدم حضور شما به معنی حذف درس مربوطه میباشد.